Professionell coaching

Välkommen till Professionell coaching  

Professionell coaching  Vill du få större inflyttande och genomslagskraft i din karriär? Vill du bli bättre på  ledarskap och internationell affärskommunikation? Du får verktyg som hjälper dig att inkludera och tillvarata allas potential, för att förstärka din egen och organisationens utveckling. Vi erbjuder professionell coaching med ICF kvalitetssäkring.  Se profil på ICF webbsida och på svenska ICF.

Professionell coaching bygger på partnerskap och förtroende mellan coach och klient. Coachens agerande ger klienten utrymme att skapa meningsfulla mål som är i samklang med inre motivation kopplad till stark längtan efter att bli genomförda. Det är klienten som styr takten i genomförande processen. Strävan är att klienten uppnår sina mål och även att utfall av klientens handlingar ger positiva synergier för alla involverade.

I nedanstående text anges områden för vår coaching. För utförligare information se länken Tjänster.

Expatriate Coaching

Möter du nya utmaningar genom att arbeta med kortare och längre internationella uppdrag? Är du till och med på väg att flytta med hela din familj utomlands?

Expatriate coaching erbjuder verktyg som hjälper att minska på stress som uppstår när man som svensk arbetar i andra länder eller som en utländsk chef arbetar i Sverige. Expatriation coaching skräddarsys efter individuella behov och kan omfatta hela expatriation livscykel.

Se även information om vår coachiing i Menyn Tjänster

 Karriärcoaching

Funderar du på att byta eller utvecklas mer i din karriär? Du får större medvetenhet om hur dina drivkrafter påverkar ditt professionella liv. Utifrån drivkrafter och personliga preferenser formar du strategier som leder dig framåt. Du får verktyg som skapar hävstångs kraft till att synliggöra din potential. Du maximerar din motivation och blir mer attraktiv för dina arbetsgivare.

Personlig ledarskapsutveckling, chefscoaching samt internationell affärskommunikation

Har du blivit befordrad i din karriär? Har du funderingar kring vad chefskap och ledarskap innebär? Genom att förstå dig själv som ledare, blir du bättre på att leda andra. Du tränar coachande förhållningssätt som inspirerar och motiverar till delaktighet och kreativitet. Du formar ett ledarskap som får dina medarbetare att växa!

Möter du i ditt arbete personer som kommer från andra länder? Ni kanske samarbetar med kunder och leverantörer i andra länder? Att kommunicera med människor med olika kulturella bakgrund innebär bl.a. ömsesidig respekt och anpassning till varandras värderingar för att få långsiktighet och meningsfullt utbyte i relationerna. Oavsett om dina affärspartners finns i Danmark, Indien eller Kina, i kommunikation med dig kommer de känna sig ännu mer respekterade, uppskattade och sedda.

 

Våra värdegrunder:

Kreativitet – Respekt – Utveckling