PROFESSIONELL COACHNING

Vill du få större inflytande och genomslagskraft i din karriär? Vill du bli bättre på ledarskap och internationell affärskommunikation? Jag ger dig verktygen som hjälper dig att inkludera och tillvarata allas potential, och för att förstärka såväl din egen som organisationens utveckling. Vad jag erbjuder dig är professionell coaching med ICF kvalitetssäkring.

Läs mer om ICF på ICF webbsida och på svenska ICF.

directory-1273088_1280

Om min coachning

Professionell coachning bygger på partnerskap och förtroende mellan coach och klient. Coachens agerande ger klienten utrymme att skapa meningsfulla mål som är i samklang med inre motivation kopplad till stark längtan efter att bli genomförda. Det är klienten som styr takten i genomförandeprocessen. Strävan är att klienten uppnår sina mål och även att utfall av klientens handlingar ger positiva synergier för alla involverade.

 

Tjänster 3

Tjänster

Jag erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda coachningstjänster som hjälper dig nå dina karriärmål. Nedan följer ett axplock av de aktuella tjänster som jag just nu erbjuder.

För att se alla mina tjänster, klicka här.

Expatriate coaching

Möter du nya utmaningar genom att arbeta med kortare och längre internationella uppdrag? Är du till och med på väg att flytta med hela din familj utomlands?

Expatriate coaching erbjuder verktyg som hjälper att minska den stress som kan uppstå när man som svensk arbetar i andra länder, eller som en utländsk chef arbetar i Sverige. Expatriation coaching skräddarsys efter individuella behov och kan omfatta hela expatriation-livscykeln.

Läs mer >>

Karriärcoachning

Funderar du på att byta eller utvecklas mer i din karriär? Karriärcoachning ger dig större medvetenhet om hur dina drivkrafter påverkar ditt professionella liv. Utifrån drivkrafter och personliga preferenser formar du strategier som leder dig framåt. Du får verktyg som skapar en hävstångs kraft till att synliggöra din potential. Du maximerar din motivation och blir mer attraktiv för dina arbetsgivare.

Läs mer >>

Ledarskapscoachning

Har du blivit befordrad i din karriär? Har du funderingar kring vad chefskap och ledarskap innebär? Genom att förstå dig själv som ledare, blir du bättre på att leda andra. Du tränar ett coachande förhållningssätt som inspirerar och motiverar till delaktighet och kreativitet. Du formar ett ledarskap som får dina medarbetare att växa!

Läs mer >>

Internationell affärskommunikation

Möter du i ditt arbete personer som kommer från andra länder? Ni kanske samarbetar med kunder och leverantörer i andra länder? Att kommunicera med människor med olika kulturell bakgrund innebär bl.a. ömsesidig respekt och anpassning till varandras värderingar, för att få långsiktighet och meningsfullt utbyte i relationerna. Oavsett om dina affärspartners finns i Danmark, Indien eller Kina, i kommunikation med dig kommer de känna sig ännu mer respekterade, uppskattade och sedda.

Läs mer >>

 

Värdegrunden för min coachning vilar på:

Värdegrund 3

 

 © Synergy Human Development telefon 070-62 83 995 e-post pavlakruzela@gmail.com